بونوس تورنومنت های هفتگی پوکر تک بت TakBet

0
167


این پست درباره بونوس تورنومنت های هفتگی پوکر تک بت TakBet است. برای پوکر بازان حرفه این سایت خیلی مناسب است چون در سایت تک بت مانند سایت وان ایکس بت بونوسی برای پوکر وجود دارد که می توانید کسب درآمد کنید. با ادامه این پست با سایت مگاشرط همراه باشید.

بونوس تورنومنت های هفتگی پوکر تک بت

بونوس تورنومنت های هفتگی پوکر تک بت

شنبه ها

ساعت 11:00
تورنومنت 5 میلیونی اوماها پنج کارت
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 14:00
تورنومنت 5 میلیونی هولدم
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 17:00
تورنومنت 50 میلیونی هولدم
ورودی: رایگان
(استاتوس 2 به بالا)
ساعت 20:00
تورنومنت 30 میلیونی اوماها
ورودی: 40,000 تومان
ساعت 22:00
تورنومنت 10 میلیونی هولدم
ورودی: 1,000 تومان

یکشنبه ها

ساعت 11:00
تورنومنت 5 میلیونی هولدم
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 14:00
تورنومنت 5 میلیونی اوماها
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 17:00
تورنومنت 50 میلیونی هولدم
ورودی: رایگان
(استاتوس 2 به بالا)
ساعت 22:00
تورنومنت 10 میلیونی هولدم
ورودی: 1,000 تومان
ساعت 23:00
تورنومنت 100 میلیونی هولدم
ورودی: رایگان
(استاتوس 4)

دوشنبه ها

ساعت 11:00
تورنومنت 5 میلیونی هولدم
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 14:00
تورنومنت 5 میلیونی اوماها 5 کارت
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 17:00
تورنومنت 50 میلیونی هولدم
ورودی: رایگان
(استاتوس 2 به بالا)
ساعت 20:00
تورنومنت 50 میلیونی هولدم
ورودی: 75,000 تومان
ساعت 22:00
تورنومنت 10 میلیونی هولدم
ورودی: 1,000 تومان

سه شنبه ها

ساعت 11:00
تورنومنت 5 میلیونی اوماها
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 14:00
تورنومنت 5 میلیونی هولدم
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 17:00
تورنومنت 50 میلیونی هولدم
ورودی: رایگان
(استاتوس 2 به بالا)
ساعت 20:00
تورنومنت 30 میلیونی اوماها 5 کارت
ورودی: 40,000 تومان
ساعت 22:00
تورنومنت 10 میلیونی هولدم
ورودی: 1,000 تومان

چهار شنبه ها

ساعت 11:00
تورنومنت 5 میلیونی اوماها پنج کارت
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 14:00
تورنومنت 5 میلیونی هولدم
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 17:00
تورنومنت 50 میلیونی هولدم
ورودی: رایگان
(استاتوس 2 به بالا)
ساعت 20:00
تورنومنت ستلایت هولدم
ورودی: 20,000 تومان
ساعت 22:00
تورنومنت 10 میلیونی هولدم
ورودی: 1,000 تومان
ساعت 23:00
تورنومنت 100 میلیونی هولدم (Freezeout)
ورودی: 500,000 تومان

پنجشنبه ها

ساعت 11:00
تورنومنت 5 میلیونی هولدم
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 14:00
تورنومنت 5 میلیونی اوماها 5 کارت
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 17:00
تورنومنت 50 میلیونی هولدم
ورودی: رایگان
(استاتوس 2 به بالا)
ساعت 20:00
تورنومنت 100 میلیونی هولدم
ورودی: 150,000 تومان
ساعت 22:00
تورنومنت 10 میلیونی هولدم
ورودی: 1,000 تومان

جمعه ها

ساعت 11:00
تورنومنت 5 میلیونی کورچول
ورودی: 15,000 تومان
ساعت 16:00
تورنومنت 300 میلیونی هولدم
ورودی: رایگان
(استاتوس 3 به بالا)
ساعت 20:00
تورنومنت 500 میلیونی هولدم
ورودی: 1 میلیون تومان
ساعت 22:00
تورنومنت 10 میلیونی هولدم
ورودی: 1,000 تومان

مقاله قبلیبازی های تاینی بت TinyBet
مقاله بعدیبونوس جک پات ورزشی تک بت TakBet

نظرات یا سوالات شما با BetYek 🛸 بت یک شرط بندی کن 🚀

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید