تورنومنت های هفتگی پوکر در بت فا BetFa

0
223


این پست درباره تورنومنت های هفتگی پوکر در بت فا BetFa است. بت فا سایت شرط بندی آنلاین است و می توانید مانند سایت جت بت در تورنومنت های هفتگی پوکر شرکت کنید و از این طریق می توانید کسب درآمد بالایی را داشته باشید و در ادامه بیشتر توضیح می دهیم. با ادامه این پست با سایت مگاشرط همراه باشید.

تورنومنت های هفتگی پوکر در بت فا

تورنومنت های هفتگی پوکر در بت فا

شنبه ها ⚽️

⏰ ساعت: 11:00

تورنومنت 5 میلیونی اوماها پنج کارت

ورودی: 15,000 تومان

⏰ ساعت: 14:00

تورنومنت 5 میلیونی هولدم

ورودی: 15,000 تومانساعت 17:00

تورنومنت 50 میلیونی هولدم

ورودی: رایگان

(استاتوس 2 به بالا)

⏰ ساعت: 20:00

تورنومنت 30 میلیونی اوماها

ورودی: 40,000 تومان

⏰ ساعت: 22:00

تورنومنت 10 میلیونی هولدم

ورودی: 1,000 تومان

یکشنبه ها ⚽️

⏰ ساعت: 11:00

تورنومنت 5 میلیونی هولدم

ورودی: 15,000 تومان

⏰ ساعت: 14:00

تورنومنت 5 میلیونی اوماها

ورودی: 15,000 تومان

⏰ ساعت: 17:00

تورنومنت 50 میلیونی هولدم

ورودی: رایگان

(استاتوس 2 به بالا)ساعت 22:00

تورنومنت 10 میلیونی هولدم

ورودی: 1,000 تومان

⏰ ساعت: 23:00

تورنومنت 100 میلیونی هولدم

ورودی: رایگان

(استاتوس 4)

دوشنبه ها ⚽️

⏰ ساعت: 11:00

تورنومنت 5 میلیونی هولدم

ورودی: 15,000 تومان

⏰ ساعت: 14:00

تورنومنت 5 میلیونی اوماها 5 کارت

ورودی: 15,000 تومان

⏰ ساعت: 17:00

تورنومنت 50 میلیونی هولدم

ورودی: رایگان

(استاتوس 2 به بالا)

⏰ ساعت: 20:00

تورنومنت 50 میلیونی هولدم

ورودی: 75,000 تومان

⏰ ساعت: 22:00

تورنومنت 10 میلیونی هولدم

ورودی: 1,000 تومان

سه شنبه ها ⚽️

⏰ ساعت: 11:00

تورنومنت 5 میلیونی اوماها

ورودی: 15,000 تومان

⏰ ساعت: 14:00

تورنومنت 5 میلیونی هولدم

ورودی: 15,000 تومان

⏰ ساعت: 17:00

تورنومنت 50 میلیونی هولدم

ورودی: رایگان

(استاتوس 2 به بالا)

⏰ ساعت: 20:00

تورنومنت 30 میلیونی اوماها 5 کارت

ورودی: 40,000 تومان

⏰ ساعت: 22:00

تورنومنت 10 میلیونی هولدم

ورودی: 1,000 تومان

چهار شنبه ها ⚽️

⏰ ساعت: 11:00

تورنومنت 5 میلیونی اوماها پنج کارت

ورودی: 15,000 تومان

⏰ ساعت: 14:00

تورنومنت 5 میلیونی هولدم

ورودی: 15,000 تومان

⏰ ساعت: 17:00

تورنومنت 50 میلیونی هولدم

ورودی: رایگان

(استاتوس 2 به بالا)

⏰ ساعت: 20:00

تورنومنت ستلایت هولدم

ورودی: 20,000 تومان

⏰ ساعت: 22:00

تورنومنت 10 میلیونی هولدم

ورودی: 1,000 تومان

⏰ ساعت: 23:00

تورنومنت 100 میلیونی هولدم (Freezeout)

ورودی: 500,000 تومان

پنجشنبه ها ⚽️

⏰ ساعت: 11:00

تورنومنت 5 میلیونی هولدم

ورودی: 15,000 تومان

⏰ ساعت: 14:00

تورنومنت 5 میلیونی اوماها 5 کارت

ورودی: 15,000 تومان

⏰ ساعت: 17:00

تورنومنت 50 میلیونی هولدم

ورودی: رایگان

(استاتوس 2 به بالا)

⏰ ساعت: 20:00

تورنومنت 100 میلیونی هولدم

ورودی: 150,000 تومان

⏰ ساعت: 22:00

تورنومنت 10 میلیونی هولدم

ورودی: 1,000 تومان

جمعه ها ⚽️

⏰ ساعت: 11:00

تورنومنت 5 میلیونی کورچول

ورودی: 15,000 تومان

⏰ ساعت: 16:00

تورنومنت 300 میلیونی هولدم

ورودی: رایگان

(استاتوس 3 به بالا)

⏰ ساعت: 20:00

تورنومنت 500 میلیونی هولدم

ورودی: 1 میلیون تومان

⏰ ساعت: 22:00

تورنومنت 10 میلیونی هولدم

ورودی: 1,000 تومان

مقاله قبلیبونوس میکس های برتر روز در بت فا BetFa
مقاله بعدیتورنومنت 300 میلیونی پوکر در بت فا BetFa

نظرات یا سوالات شما با BetYek 🛸 بت یک شرط بندی کن 🚀

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید