آموزش بازی رولت اکسپرس Roulette Express

0
240
blank
blank

این مقاله درباره آموزش بازی رولت اکسپرس Roulette Express است. رولت اکسپرس یکی از نوع های دیگری از بازی رولت میباشد که توسط شرکت Gamesys N.V طراحی و ارائه شده است. در این بازی از یک گردونه و 3 توپ استفاده میکنند که بازیکن می‌تواند روی هر توپ به صورت جداگانه شرط بندی کند. همچنین می‌تواند به صورت میکس روی بقیه توپ‌ها نیز شرط ببندید. این نوع شرط، اکسپرس (express) نام دارد. در واقع 3 شکل از بازی رولت اکسپرس وجود دارد. با ادامه این پست با سایت مگاشرط همراه باشید.

قوانین بازی رولت اکسپرس

قوانین بازی رولت اکسپرس

این بازی مشابه به رولت معمولی انجام می گیرد و فقط با این تفاوت که در رولت اکسپرس از 3 توپ استفاده می کنند. توجه داشته باشید که در قوانین بازی که در سایت Gamesys آمده، به صورت مستقیم اشاره نشده است که 3 توپ در روی اعداد متفاوتی فرود می ‌آیند. به طور کلی در این بازی دو نوع شرط وجود دارد که در ادامه توضیح میدهیم.

 

شرط نوع اول

شرط روی یک توپ: این شرط در واقع سه شرط روی 3 توپ است. هر شرط به صورت جداگانه و با توجه به توپ خود برنده می‌شود.

شرط بازیکن به صورت خودکار به سه قسمت تقسیم می‌شود. مثلا یک شرط 9 دلاری روی اعداد قرمز در واقع سه شرط 3 دلاری روی اعداد قرمز می‌باشد.  ژتون‌های میز همواره به شکلی هستند که به راحتی به عدد 3 تقسیم پذیر باشند.

شرط نوع دوم

شرط اکسپرس: این شرط به نتیجه هر 3 توپ بستگی دارد. درست مثل شرط میکس در بت‌های ورزشی که میشود انجام داد. مثلا یک شرط اکسپرس روی اعداد قرمز، زمانی برنده می‌شود که هر سه توپ‌ روی اعداد قرمز قرار بگیرند.

شرط اکسپرس دو شکل ویژه دارد که به ترتیب زیر است.

استریت: برای اینکه این شرط برنده شود، هر سه توپ باید روی 3 عدد پشت سرهم فرود بیایند؛ از 0، 1، 2 تا 34، 35، 36.

همسایگی: برای اینکه این شرط برنده شود، هر یه توپ باید کنار هم روی گردونه فرود بیایند.

رولت اکسپرس استاندارد

چیزی که ما رولت اکسپرس استاندارد می‌نامیم همان “رولت اکسپرس” است که توسط Gamesys ارائه شده است. دلیل این امر ایجاد تفاوت و البته جلوگیری از ایجاد ابهام در زمانی است که از انواع مختلف رولت اکسپرس صحبت می‌کنیم.

این بازی روی یک گردونه که فقط یک صفر دارد انجام می‌شود. بر خلاف دیگر رولت‌ها، اگر توپی روی عدد صفر فرود بیاید (که باعث باخت می‌شود) نیمی از شرط به بازیکن بازگردانده نمی‌شود.

شانس‌های شرط‌های تک توپی با شرط‌های رولت معمولی تک صفر برابر است. برتری کازینو (house edge) در این بازی 2/70 درصد می‌باشد.

تحلیل شرط‌ های بازی رولت اکسپرس

در زیر احتمالات، میزان پرداختی و برتری کازینو در شرط‌های میکس این بازی آمده است.

میزان پرداختی

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 8 به 1
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند: 33 به 1
 • استریت: 210 به 1
 • همسایگی: 200 به 1

احتمالات

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 10/50 درصد
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند:2/83 درصد
 • استریت: 0/45 درصد
 • همسایگی: 0/47 درصد

 

برتری کازینو

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 5/48 درصد
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند: 3/73 درصد
 • استریت: 4/95 درصد
 • همسایگی: 4/28 درصد

رولت اکسپرس بدون برتری کازینو

رولت اکسپرس بدون برتری کازینو

نرم افزار Gamesys به این بازی عنوان خاصی نداده و فقط آن را رولت اکسپرس می‌نامد. اما به ادعای این نرم افزار، در این نوع از رولت اکسپرس  برتری کازینو (house edge) وجود ندارد. این بازی مانند رولت اکسپرس استاندارد روی یک گردونه تک صفر بازی می‌شود.

قوانین

قوانین این بازی در شرط‌های تک توپی به شکل زیر است.

 • پرداختی شرط‌های تک عددی به جای 35 به 1، 36 به 1 است.
 • اگر توپی روی عدد صفر فرود بیاید، شرط‌های دیگر بازیکن به او بازگردانده می‌شود.
 • شرط‌های ترکیبی با عدد صفر در این بازی وجود ندارد. شرط‌هایی مثل 0-1، 0-2، 0-3 یا 0-1-2.

این قوانین برتری کازینو را در تمام شرط‌های کازینو صفر می‌کند.

 

تحلیل شرط‌های رولت اکسپرس بدون برتری کازینو

در ادامه به بررسی تمام احتمالات، برتری کازینو و جدول پرداختی این بازی پرداخته‌ایم.

میزان پرداختی

 • قرمز، سیاه، زوج، فرد، بالا، پایین: 8/5 به 1
 • توپ روی ستون‌ها فرود بیایند: 34/3 به 1
 • استریت: 221 به 1
 • همسایگی: 209 به 1

احتمالات

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 50/10 درصد
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند:83/2 درصد
 • استریت: 45/0 درصد
 • همسایگی: 47/0 درصد

 

برتری کازینو

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 23/0 درصد
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند:051/0 درصد
 • استریت: 0 درصد
 • همسایگی: 0 درصد

توجه و نکته : مشخصا انتخاب بهتر این است که فقط روی استریت و همسایگی شرط بست. چراکه در این شرط‌ها برتری کازینو صفر است. با این حال، در بقیه شرط‌ها، مقدار برتری کازینو نیز بسیار کم می‌باشد.

در نظر داشته باشید که مثل اکثر بازی‌های “بدون برتری کازینو” در نرم افزار Gamesys، بازیکن باید 10 درصد از شرط‌های خود را به عنوان کمیسیون بدهد.

رولت اکسپرس بدون صفر

بازی رولت اکسپرس بدون صفر، از زیر مجموعه‌های رولت اکسپرس بدون برتری کازینو محسوب می‌شود. بنابراین همان قانون کمیسیون 10 درصدی شامل این بازی نیز می‌شود. همانطور که از عنوان بازی مشخص است، روی گردونه این بازی، عدد صفر وجود ندارد.

پرداختی شرط‌های استریت تک توپی مانند رولت اکسپرس استاندارد است.

بدون وجود صفر در گردونه، برتری تمام شرط‌ها دقیقا صفر می‌شود. در ادامه به بررسی تمام احتمالات، میزان پرداختی و برتری کازینو در هر شرط اکسپرس پرداخته‌ایم.

 

میزان پرداختی

 • قرمز، سیاه، زوج، فرد، بالا، پایین: 7/7 به 1
 • توپ روی ستون‌ها فرود بیایند: 4/31 به 1
 • استریت: 209 به 1
 • همسایگی: 197 به 1

احتمالات

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 42/11 درصد
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند:08/3 درصد
 • استریت: 47/0 درصد
 • همسایگی: 50/0 درصد

برتری کازینو

 • سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 57/0 درصد
 • توپ‌ها روی ستون‌ها فرود بیایند:16/0 درصد
 • استریت: 0 درصد
 • همسایگی: 16/0 درصد

نکته مهم : توصیه میشود در رولت اکسپرس بدون صفر فقط روی شرط ‌های تک توپی و استریت شرط بندی کنید چرا که در این شرط‌ ها برتری کازینو صفر میباشد.

 

سایت شرط بندی معتبر برای بازی رولت اکسپرس چیست؟

سایت های شرط بندی معتبر برای بازی رولت اکسپرس در زیر آمده است و شما با معتبرترین ها بهترین های این حوضه رو به رو هستید و میتوانید از طریق سایت های زیر با اطمینان کامل شرط بندی کنید.

سایت شرط بندی وان ایکس بت 1xbet

سایت شرط بندی وان ایکس بت 1xbet

در شماره اول این لیست ، سایتی نیست جز بهترین و معتبر ترین سایت شرط بندی حال حاظر در این عرصه سایت وان ایکس بت است.

لینک ورود به سایت وان ایکس بت : https://8grfxqg6vgnj.top/L?tag=d_1023385m_2765c_&site=1023385&ad=2765&r=fa/registration/

ضرایب
100%
پشتیبانی
100%
محبوبیت
100%

 

 

 

 

سایت شرط بندی مل بت MelBet

سایت شرط بندی مل بت melbet

دومین سایت شرط بندی، سایت مل بت میباشد.

پاداش 100% – در اولین واریز تا سقف 100 USD | با Melbet ثبت نام کنید و پاداش 100% ای در واریز اول تا 100 USD دریافت کنید! و میتوانید شرط های میلیاردی روی تیم ملی ایران ببندید!

لینک ورود به سایت مل بت : https://8grfxqg6vgnj.top/L?tag=d_1023385m_2765c_&site=1023385&ad=2765&r=fa/registration/

ضرایب
90%
پشتیبانی
95%
محبوبیت
90%

 

 

سایت شرط بندی بت فوروارد BetForward

سایت شرط بندی بت فوروارد betforward

سایت شرط بندی بت فوروارد بخشی از یک مجموعه‌ ی بین المللی برای پیش بینی و شرط بندی در مسابقات ورزشی و بازی‌ های کازینویی و … است. که در جایگاه سوم این لیست قرار گرفته است.

سایت بت فوروارد برای کاربران جدید خود که ثبت نام کرده و اولین واریزی را داشته باشند 100 درصد شارژ مبلغ اولیه را به عنوان هدیه به مقدار موجودی حساب کاربری شما اضافه میکند و علاوه بر این شما میتوانید در این سایت مبلغ های بالایی را شرط ببندید.

لینک ورود به سایت بت فوروارد : https://8grfxqg6vgnj.top/L?tag=d_1023385m_2765c_&site=1023385&ad=2765&r=fa/registration/

ضرایب
85%
پشتیبانی
80%
محبوبیت
75%

 

 

⚽️ 💎 سایت شرط بندی پیشنهادی
😍 چقدر خوشت اومد !
blank
مقاله قبلیآموزش بازی فلاپ پوکر Flop Poker
مقاله بعدیتبانی در فوتبال چیست و فرم تبانی چگونه است؟ ⚽️ (100% برنده شوید)

پاسخ دادن

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید