آموزش بازی رولت اکسپرس Roulette Express

1
553

این پست درباره بازی رولت ، رولت قمار ، بازی رولت چیست ، رولت بازی ، قوانین بازی رولت است. رولت اکسپرس یکی از نوع های دیگری از بازی رولت می باشد که توسط شرکت Gamesys N.V طراحی و ارائه شده است. در این بازی از یک گردونه و 3 توپ استفاده می کنند که بازیکن می‌ تواند روی هر توپ به صورت جداگانه شرط بندی کند. همچنین می‌ تواند به صورت میکس روی بقیه توپ‌ ها نیز شرط ببندید. این نوع شرط، اکسپرس (express) نام دارد. در واقع 3 شکل از بازی رولت اکسپرس وجود دارد. با ادامه این پست با سایت مگاشرط همراه باشید.

قوانین بازی رولت اکسپرس

قوانین بازی رولت اکسپرس

این بازی مشابه به رولت معمولی انجام می گیرد و فقط با این تفاوت که در رولت اکسپرس از 3 توپ استفاده می کنند. توجه داشته باشید که در قوانین بازی که در سایت Gamesys آمده، به صورت مستقیم اشاره نشده است که 3 توپ در روی اعداد متفاوتی فرود می ‌آیند. به طور کلی در این بازی دو نوع شرط وجود دارد که در ادامه توضیح می دهیم.

🔷 شرط نوع اول

شرط روی یک توپ: این شرط در واقع سه شرط روی 3 توپ است. هر شرط به صورت جداگانه و با توجه به توپ خود برنده می‌ شود.

شرط بازیکن به صورت خودکار به سه قسمت تقسیم می‌ شود. مثلا یک شرط 9 دلاری روی اعداد قرمز در واقع سه شرط 3 دلاری روی اعداد قرمز می‌ باشد. ژتون‌ های میز همواره به شکلی هستند که به راحتی به عدد 3 تقسیم پذیر باشند.

🔷 شرط نوع دوم

شرط اکسپرس: این شرط به نتیجه هر 3 توپ بستگی دارد. درست مثل شرط میکس در بت‌ های ورزشی که می شود انجام داد. مثلا یک شرط اکسپرس روی اعداد قرمز، زمانی برنده می‌ شود که هر سه توپ‌ روی اعداد قرمز قرار بگیرند.

📌 شرط اکسپرس دو شکل ویژه دارد که به ترتیب زیر است.

استریت: برای اینکه این شرط برنده شود، هر سه توپ باید روی 3 عدد پشت سرهم فرود بیایند؛ از 0، 1، 2 تا 34، 35، 36.
همسایگی: برای اینکه این شرط برنده شود، هر یک توپ باید کنار هم روی گردونه فرود بیایند.

رولت اکسپرس استاندارد

چیزی که ما رولت اکسپرس استاندارد می‌ نامیم همان “رولت اکسپرس” است که توسط Gamesys ارائه شده است. دلیل این امر ایجاد تفاوت و البته جلوگیری از ایجاد ابهام در زمانی است که از انواع مختلف رولت اکسپرس صحبت می‌ کنیم.

این بازی روی یک گردونه که فقط یک صفر دارد انجام می‌ شود. بر خلاف دیگر رولت‌ ها، اگر توپی روی عدد صفر فرود بیاید (که باعث باخت می‌ شود) نیمی از شرط به بازیکن بازگردانده نمی‌ شود.

شانس‌ های شرط‌ های تک توپی با شرط‌ های رولت معمولی تک صفر برابر است. برتری کازینو (house edge) در این بازی 2/70 درصد می‌ باشد.

🔷 تحلیل شرط‌ های بازی رولت اکسپرس

در زیر احتمالات، میزان پرداختی و برتری کازینو در شرط‌ های میکس این بازی آمده است.

🔷 میزان پرداختی

🔸 سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 8 به 1
🔸 توپ‌ ها روی ستون‌ ها فرود بیایند: 33 به 1
🔸 استریت: 210 به 1
🔸 همسایگی: 200 به 1

🔷 احتمالات

🔰 سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 10/50 درصد
🔰 توپ‌ ها روی ستون‌ ها فرود بیایند:2/83 درصد
🔰 استریت: 0/45 درصد
🔰 همسایگی: 0/47 درصد

🔷 برتری کازینو

🔸 سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 5/48 درصد
🔸 توپ‌ ها روی ستون‌ ها فرود بیایند: 3/73 درصد
🔸 استریت: 4/95 درصد
🔸 همسایگی: 4/28 درصد

رولت اکسپرس بدون برتری کازینو

رولت اکسپرس بدون برتری کازینو

نرم افزار Gamesys به این بازی عنوان خاصی نداده و فقط آن را رولت اکسپرس می‌ نامد. اما به ادعای این نرم افزار، در این نوع از رولت اکسپرس  برتری کازینو (house edge) وجود ندارد. این بازی مانند رولت اکسپرس استاندارد روی یک گردونه تک صفر بازی می‌ شود.

🔷 قوانین

قوانین این بازی در شرط‌ های تک توپی به شکل زیر است.

🔸 پرداختی شرط‌ های تک عددی به جای 35 به 1، 36 به 1 است.
🔸 اگر توپی روی عدد صفر فرود بیاید، شرط‌ های دیگر بازیکن به او بازگردانده می‌ شود.
🔸 شرط‌ های ترکیبی با عدد صفر در این بازی وجود ندارد. شرط‌ هایی مثل 0-1، 0-2، 0-3 یا 0-1-2.

این قوانین برتری کازینو را در تمام شرط‌ های کازینو صفر می‌ کند.

🔷 تحلیل شرط‌ های رولت اکسپرس بدون برتری کازینو

در ادامه به بررسی تمام احتمالات، برتری کازینو و جدول پرداختی این بازی پرداخته‌ ایم.

🔷 میزان پرداختی

🔰 قرمز، سیاه، زوج، فرد، بالا، پایین: 8/5 به 1
🔰 توپ روی ستون‌ ها فرود بیایند: 34/3 به 1
🔰 استریت: 221 به 1
🔰 همسایگی: 209 به 1

🔷 احتمالات

🔸 سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 50/10 درصد
🔸 توپ‌ ها روی ستون‌ ها فرود بیایند:83/2 درصد
🔸 استریت: 45/0 درصد
🔸 همسایگی: 47/0 درصد

🔷 برتری کازینو

🔰 سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 23/0 درصد
🔰 توپ‌ ها روی ستون‌ ها فرود بیایند:051/0 درصد
🔰 استریت: 0 درصد
🔰 همسایگی: 0 درصد

📌 توجه و نکته: مشخصا انتخاب بهتر این است که فقط روی استریت و همسایگی شرط بست. چرا که در این شرط‌ ها برتری کازینو صفر است. با این حال، در بقیه شرط‌ ها، مقدار برتری کازینو نیز بسیار کم می‌ باشد.

در نظر داشته باشید که مثل اکثر بازی‌ های “بدون برتری کازینو” در نرم افزار Gamesys، بازیکن باید 10 درصد از شرط‌ های خود را به عنوان کمیسیون بدهد.

رولت اکسپرس بدون صفر

بازی رولت اکسپرس بدون صفر، از زیر مجموعه‌ های رولت اکسپرس بدون برتری کازینو محسوب می‌ شود. بنابراین همان قانون کمیسیون 10 درصدی شامل این بازی نیز می‌ شود. همانطور که از عنوان بازی مشخص است، روی گردونه این بازی، عدد صفر وجود ندارد.

پرداختی شرط‌ های استریت تک توپی مانند رولت اکسپرس استاندارد است.

بدون وجود صفر در گردونه، برتری تمام شرط‌ ها دقیقا صفر می‌ شود. در ادامه به بررسی تمام احتمالات، میزان پرداختی و برتری کازینو در هر شرط اکسپرس پرداخته‌ ایم.

🔷 میزان پرداختی

🔸 قرمز، سیاه، زوج، فرد، بالا، پایین: 7/7 به 1
🔸 توپ روی ستون‌ ها فرود بیایند: 4/31 به 1
🔸 استریت: 209 به 1
🔸 همسایگی: 197 به 1

🔷 احتمالات

🔰 سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 42/11 درصد
🔰 توپ‌ ها روی ستون‌ ها فرود بیایند:08/3 درصد
🔰 استریت: 47/0 درصد
🔰 همسایگی: 50/0 درصد

🔷 برتری کازینو

🔸 سیاه، قرمز، فرد، زوج، بالا، پایین: 57/0 درصد
🔸 توپ‌ ها روی ستون‌ ها فرود بیایند:16/0 درصد
🔸 استریت: 0 درصد
🔸 همسایگی: 16/0 درصد

📌 نکته مهم: توصیه می شود در رولت اکسپرس بدون صفر فقط روی شرط ‌های تک توپی و استریت شرط بندی کنید چرا که در این شرط‌ ها برتری کازینو صفر می باشد.

مقاله قبلیآموزش بازی دایس بال Diceball 🎰 بازی دایس
مقاله بعدیآموزش بازی رولت کازینو 🎲 فرمول ریاضی بازی رولت

1 نظر

نظرات یا سوالات شما با BetYek 🛸 بت یک شرط بندی کن 🚀

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید